Nacházíte se: / SlužbyCertifikace konstrukcí s požární odolností

Každý výrobek určený k zabudování do stavby, který by mohl ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem musí být ověřen z hlediska Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nabízíme pomoc s certifikací Vašich konstrukcí ve smyslu výběru vhodné autorizované osoby, stanovení požadovaných vlastností a přípravě podkladů k získání certifikátu Vašeho výrobku.