Nacházíte se: / SlužbyOptimalizace projektů

Většina projektů sebou nese nákladnější provedení vlivem rutinnosti prováděných projektových prací. U konkrétních projektů, je možné snížit reálnou nákladovost zapracováním konkrétních výrobků a využitím možností projektových norem do důsledku.

Přestože jsou požárně bezpečnostní řešení zpracována správně, skýtá každý konkrétní projekt větší či menší možnosti optimalizace z hlediska úspor v provedení jednotlivých konstrukcí. Jedná se zejména o následující úpravy:

 • Přesné vymezení požárně nebezpečného prostoru;
 • Použití materiálů, u kterých jsme předjednali exkluzivní ceny;
 • Využití možnosti snížení požární odolnosti u pevných zasklení navazujících na požární uzávěry;
 • Kombinace požárně bezpečnostních zařízení ke zvětšení plochy požárních úseků;
 • Výpočty intenzity sálání konstrukcí a požárně otevřených ploch


Snížení nákladů na konstrukce s PO

Konstrukce s požární odolností jsou projektovány na straně bezpečnosti a jak z hlediska provedení, tak z hlediska ceny skýtají rezervy, které využijeme ve Váš prospěch. Normativní požadavky obsahují požadavky na konstrukce, ale ne způsob, jakým mají být dosaženy.

Samotné normy PBS umožňují značné úlevy a inženýrským přístupem je možné využít i nepřímo jmenované postupy a provedení konstrukcí podle norem.  Nejčastěji se jedná o:

 • Provedení požárních uzávěrů jako konstrukcí typu EW s ověřením limitní hodnoty hustoty sálavého toku;
 • Skrápění konstrukcí a prodloužení požární odolnosti;
 • Použití materiálů, u kterých jsme předjednali exkluzivní ceny;
 • Využití možnosti snížení požární odolnosti u pevných zasklení navazujících na požární uzávěry;
 • Kombinace požárně bezpečnostních zařízení ke zvětšení plochy požárních úseků;
 • Výpočty intenzity sálání konstrukcí a požárně otevřených ploch

Uvedený výčet není konečný. Je závislý na konkrétním projektu a požadavcích na jednotlivé profese a velikosti stavby.