Naše firma vznikla na jaře roku 2004, se zaměřením zejména na projekční činnost požární bezpečnosti a projektování zařízení k odvodu tepla a kouře. V rámci této činnost se podílela na množství významných staveb různých stupňů složitosti v České i Slovenské republice, jako jsou například Letiště Ruzyně Terminál sever nebo Letiště Košice a České Budějovice. 

V rámci své činnosti se záběr rozšiřoval o spolupráci s projekčními kancelářemi, akreditovanými zkušebními laboratořemi a autorizovanými osobami (odkaz na partnery) při spolupráci na vývoji a zkoušení speciálních konstrukcí vykazujících vlastnosti, jako jsou požární odolnost, tepelně izolační vlastnosti, akustická izolace, bezpečnost proti vloupání a jiné. 

V současné době je vlastní činnost doplněna o dodávky materiálů požární bezpečnosti staveb a komponentů pro prosklené požárně dělicí konstrukce, včetně speciálních zasklení s požární odolností nebo ohýbaného skla.

Uvedený výčet činností není konečný a stále se rozvíjí podle potřeb zákazníků na základě dynamiky stavebního trhu. Ke všem jmenovaným oblastem poskytujeme poradenskou činnost a nabízíme pomoc při výběru vzorků ke zkouškám a komunikaci s autorizovanými osobami  v průběhu certifikace výrobků.

Dnes spolupracujeme s řadou firem dodávajících výplně otvorů a konstrukce pro opláštění budov sdružených v komoře lehkých obvodových plášťů.